REAKTIONER

 

Här kommer en liten översikt över de vanligaste reaktioner som man kan få under och/ efter en healingbehandling.

Om du efterhand märker reaktioner och/ eller en föreändring så är det ett tecken på att du är mottaglig för behandlingen. Då bör du fortsätta med behandlingen tills det att reaktionerna upphör. Reaktoner kommer att finnas där så länge du bär på en sjukdom i kroppen. Du kan få samma reaktioner vid distanshealing som vid ett fysiskt möte.

Reaktioner eller förändringar i sjukdomsbilden kan inträffa snabbt hos en och efter fler dagar eller veckor hos en annan. Vissa upplever spontanläkning.

Följande reaktioner kan uppstå:

Varma och kalla strömningar i kroppen, pirrningar, stickningar och domningar kan förekomma. Man kan känna sig tung, lätt, må dåligt, yr, illamående, väldigt trött, slapp och slö eller full av energi. Man kan även känna av spontana rörelser (tränger en forklaring?) och känslomässiga reaktioner som skratt och gråt. Det kan hända att man får feber, kräkningar, utslag, svullnad, helt eller delvis. Vissa kan få en kraftig utrensning genom urin och avföring. De som har använt sig av mycket mediciner kan kan känna att de luktar kemikalier om urinen efteråt. Några märker reaktioner  under behandlingen och andra efteråt. Kanske en dag eller twå efter.

Obehagliga reaktioner brukar försvinna inom tre dygn i de flesta fall.
Reaktionerna följer inte ett speciellt mönster utan det är helt individuellt och kan variera från gång till gång. De flesta känner av det som minst under den första gången och mer allt eftersom. Några känner ingenting men det behöver inte betyda att ingen energiöverföring har skett. Dagen efter kan smärtan eller de besvär man har kan vara helt borta eller minskat avsevärt. Hos enskilda individer kan resultatet av den helande processen märkas först efter några veckor eller måhända någon månad.

Vissa individer kan känna en tillfällig försämring av tillstånden omedelbart efter behandlingen.  Detta är inte en "biverkning" utifrån ett medicinskt perspektiv utan en naturlig svarsreaktion på att kroppen egna helandeprocesser satt i gång.

När man får healing är det som att köra en film baklänges. Till en början behöver du inte mycket beröring men kan känna av att sjukdomsbesvären skiftar karaktär. Många får symptom och besvär som de har haft förut men i omvänd ordning. Detta på grund av att healing påverkar det som är orsaken till besvären och inte behandlar symtomen. Ju längre tid du har haft besvären desto djupare sitter det.

Fyra veckor eller 20 distansbehandlingar bör man pröva innan man eventuellt tänkte sluta om man inte är helt bra innan dess. Om man innan 20 behandlingar menar och märker att man känner en form av förändring eller att man blivit bättre som kan kopplas till behandlingen för man fortsätta. En sådan förändring behöver inte nödvändigtvis kännas som en förbättring utan många kan känna en försämring till att börja med. Detta för att healingenergin arbetar sig ner genom olika lager och löser upp blockeringar och "gamla minnen". Det kan också vara andra saker som skall lösas upp också. Det är därför många upplever reaktioner som är oväntade och på ställen som de inte har förväntat sig.

Man kan ha blockeringar på ställen utan att man känt något direkt av det men det skall ut på något sätt och i den processen kan det hänga upp sig på olika ställen och ge upphov till smärta och besvär.

Många har erfarenhet av att de andra besvär som besvärar en som  kan vara helt andra än den man sökte för från början är de som försvinner först.  Detta sker för att jag inte kan styra energin till vissa speciella besvär utan tålmodigt behöver energin få arbeta sig igenom patientens personliga mönster. Det jag gör är att överföra energin och behandlar patienten som en enda helhet oavsett vilken diagnos läkaren kan ha ställt. Jag behandlar inte symptomen utan orsaken till det.

Vissa känner till att börja med en förbättring i allmäntillståndet och att de får mer energi att använda sig av medan andra kan känna det senare.
I många fall rör det sig om besvär som sitter riktigt hårt och det kan vara diskbråck, förskjutningar, låsningar, förkalkningar, ledgikt, psoriasis, cancer, MS,CP, hjärtproblem, benskörhet, psykiska besvär, kroniska och så kallade obotbara besvär tar ofta längre tid att få bukt med än akuta och lättare besvär. Bästa resultat får man om man håller på med behandlingen till dess att de olika reaktionerna upphört.
Det är bättre att ta en behandling för mycket  än en för lite för då är utsikterna för att man blir bra och håller sig bra mycket bättre.

Förvänta er inte speciella reaktioner. Gå in i behandlingen med ett öppet sinne och med en positiv inställning.

Hur många distansbehandlingar man behöver kan bero på fler faktorer :

* Hur mottaglig är man ( Det har inte med någon tro att göra)
* Hur sjuk man är
* Hur länge man varit sjuk
* Din personliga situation (hem, arbete).

Djur och små barn kan behandlas på samma sätt som en vuxen.

Jag utför även enstaka distansbehandlingar om det önskas.

För beställning av distanshealing vänligen gå till kontaktformuläret, klicka här:

 

Back to Top